Om oss

Affärsidé

Kållereds Bygg AB verkar för att alla led i byggprocessen skall utföras till våra kunders och vår egen belåtenhet. Kvalitet och kontroll är ledorden i vårt arbete.

Vår organisation skall vara just så stor som krävs för att vi ska behärska och kontrollera den produkt vi levererar till våra kunder.

Gediget hantverk, till ett bra pris!

Företaget idag

Kållereds Bygg AB grundades 1983 av Gunnar Ehrenborg. 2006 började Gunnars son Patrik Ehrenborg arbeta i företaget på heltid efter avslutad utbildning inom byggarbetsledning. Med ett starkt mentorskap från Gunnar lärde sig Patrik yrket från grunden.  

2015 tog Patrik över som VD för Kållereds Bygg AB och ett generationsskifte påbörjades. Gunnar tog ett litet kliv tillbaka men var fortfarande i högsta grad engagerad och drivande i den operativa ledningen av företaget.
Gunnar levde och verkade för Kållereds Bygg AB fram till 2017 då han i september avled efter en tids sjukdom.

Sedan 2018 ägs Kållereds Bygg AB av Patrik Ehrenborg tillsammans med två delägare. Tillsammans fortsätter vi på den resa som startades 1983.

2020 togs beslutet att renodla entreprenadverksamheten i företaget. Ett nystartat bolag skapades och döptes till Kållereds Byggservice AB. Det nya bolaget utför idag alla uppdrag för privatpersoner och koncernens alla servicearbeten.

Därmed kan Kållereds Bygg AB fokusera fullt ut på sin entreprenadverksamhet.

Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi alltid ett telefonsamtal eller ett mail bort. Väl mött!

Företagets historia

Gunnar Ehrenborg tog redan vid 15 års ålder anställning vid byggföretaget Kullenbergs som ”pinnpojk” (arbetsledarlärling) och visade snabbt anlag för yrket. Vid 20 års ålder hade han avancerat till platschef och arbetade i den rollen för Kullenbergs fram till våren 1983 då han beslutade sig för att starta sitt eget byggföretag.

Företaget döptes från början till Kållereds Byggservice AB och inriktningen var mindre ombyggnader, lokalanpassningar och diverse mindre servicearbeten.

Med Gunnars långa erfarenhet från arbetsledning av ROT-jobb (Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad) hade företaget en stabil tillväxt med Göteborgs stad som största kund.

Under åren som gick knöt firman till sig fler kunder med varierande önskemål på vad som skulle renoveras.
I och med dessa kunders behov utfördes allt fler lokalanpassningar, varsamma renoveringar i gamla hus och samhällsnyttiga renoveringar i tandläkarkliniker och vårdcentraler.

Efter några år hade entreprenaddelen av verksamheten vuxit sig så pass stor att det var dags att byta namn på företaget. 1990 namnändrades företaget till Kållereds Bygg AB som sedan dess har varit vårt namn. Vi utför fortfarande samma typer av entreprenader som vi gjort sedan start, och kunderna är i stort sett de samma som då.

Kållereds Bygg AB har alltid tagit ett helhetsansvar gentemot våra kunder och arbetar med några av Göteborgs bästa underentreprenörer. Detta gör vi för att på ett stabilt och tryggt sätt tillgodose våra kunders behov.