Kållereds Bygg AB

Gediget hantverk sedan 1983

9

Kvalitet.

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor, såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

9

Miljö.

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och att begränsa belastningen på natur och miljö så långt som möjligt.

9

Arbetsmiljö.

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, ur såväl fysiskt, psykiskt som socialt perspektiv.

För både små och stora entreprenader

Företaget grundades 1983 och har sedan dess verkat i Göteborgsregionen med omnejd. Vi hjälper våra kunder med ny- och ombyggnationer, tillbyggnader och renoveringar.

Vi kan åta oss större entreprenader samtidigt som vi har en relativt platt organisation. Denna kombination gör oss konkurrenskraftiga för såväl de mindre som större entreprenaderna. Vi löser detta genom att vi inte åtar oss flera stora entreprenader samtidigt.

Kållereds Bygg AB arbetar nästan uteslutande mot företag, kommuner och olika institutioner.

Det händer att vi utför arbeten även åt privatpersoner, dock endast ett fåtal per år.