Detta gör vi

Tjänster

Kållereds Bygg AB hanterar byggentreprenader av olika storlek. Storleken ligger vanligtvis i intervallet 1 – 30 miljoner kronor exklusive moms. Vi har även hanterat entreprenader kring 50 miljoner kronor.

I vårt arbete för kunden hanterar vi totalentreprenader, utförandeentreprenader och i sällsynta fall delade entreprenader.

Beroende på uppdrag hanterar vi allt ifrån projektering, myndighetskontakter, bygglovshantering, framtagning av bygghandlingar till utförandet av själva projektet, inklusive arbetsledning och hantverkare.

Nedan följer exempel på olika typer av projekt vi återkommande genomför.

Renovering äldre fastigheter

Genom åren har vi vid ett flertal tillfällen fått förtroendet av våra kunder att renovera och rusta upp äldre hus.

Vid renovering av en äldre fastighet behöver arbetet oftast utföras på ett varsamt sätt. Inte sällan medverkar en antikvarie på uppdrag av länsstyrelsen, med uppgift att bevaka och värna de kulturhistoriska aspekterna.

Om det krävs en antikvarisk kontrollplan syftar den till att säkerställa att byggnaden skyddas mot förvanskning och att kravet på varsamhet uppfylls.

Det är extra roligt att få vara en del i processen där ett gammalt och ibland försummat hus får nytt liv och att människorna i dess närmiljö med egna ögon får se hur husen såg ut förr i tiden.

Samhällsnyttiga lokaler

Vi har vid ett flertal tillfällen renoverat vårdcentraler och tandläkarkliniker. Allt som oftast har verksamheten varit i gång under entreprenadtiden.

Dessa entreprenader kräver extra lyhördhet av oss som bygger. Arbetet utförs i samverkan med kundens pågående verksamhet som ofta har stora hygieniska krav och är ljudkänslig.

Normalt finns också specifika krav från t ex landstinget som måste följas, utöver vanliga byggregler.

Lokalanpassningar

Ett annat väldigt vanligt arbete vi gör är en lokalanpassning. Där har ofta en tidigare verksamhet flyttat ut och fastighetsägaren hittat en ny hyresgäst som behöver omforma lokalen efter sina behov.

Inte så sällan ”blåser man ut” hela innanmätet, sparar skalet och bygger upp en ny lokal enligt den nya verksamhetens önskemål.

Lokalanpassningar gör vi i såväl kontorslokaler, industribyggnader som annan verksamhet, för både privata och offentliga fastighetsägare.