Välkommen till Kållereds Bygg AB

Byggbolaget grundades 1983 och har sedan dess verkat inom Göteborgs-regionen med omnejd och hjälpt våra kunder med ny- och om-byggnationer, tillbyggnationer och renoveringar.

Kombinationen av att vi kan åta oss större entreprenader samtidigt som vi har en relativt platt organisation gör oss till ett konkurrens-kraftigt alternativ både på de mindre som de större entreprenaderna, skillnaden är att vi inte tar på oss flera stora entreprenader samtidigt.

Kållereds Bygg arbetar nästan uteslutande mot företag, kommuner och olika institutioner. Som privatperson är ni givetvis välkomna att höra av er med en förfrågan till oss, vi hinner dock endast med ett fåtal sådana projekt om året.


  • Lorensbergs teatern renoverades hösten 2004 invändigt av Kållereds Bygg AB

  • Restaurang Sjömagasinet renoverades under 2006 av Kållereds Bygg AB. Bland annat byggdes en ny garderob, omklädningsrummen och köksrum rustades upp.