Vår historia

Mitt under lågkonjukturen 1983 grundade Gunnar Ehrenborg Kållereds Bygg AB tillsammans med tre anställda, som också blev delägare.

Trots de dåliga tiderna lyckades vi med varsamhet och hårt arbete ändå starta företaget. Men konjukturerna går både upp och ned och efter de goda åren i slutet av 80-talet inköptes några objekt för ombyggnad och nybyggnad. Objekt som sedan kunde användas för att säkerställa de anställdas fortsatta arbeten. När den s.k. byggboomen kom i början av 90-talet bildades Kållereds Fastighets AB för att förvalta de byggnader som uppfördes under denna period.

Det är med stolthet vi kan konstatera att vi har den framsynthet och kunskap som behövs för att vidareutveckla företaget. Inte minst vår förmåga att bereda arbetstillfällen och kontinuitet för våra anställda även under dåliga tider är en styrka som gör att våra kunder kan känna sig helt trygga.

Gunnar Ehrenborg
Grundare Kållereds Bygg AB

Kållereds Bygg AB har sakta vuxit till dagens storlek. Vi är 2 st på ekonomi, 3 st arbetsledare och flertalet kollektivanställda.

 


  • 2009-2010 renoverades Göteborgs Lagerhus både invändigt och utvändigt av Kållereds Bygg AB

  • Södra Forsåkersgatan 39 är ett exempel på när Kållereds Bygg AB bygger nytt i gammal stil.