Välkommen till Kållereds Bygg AB

Kållereds Bygg är ett byggbolag grundat 1983
som verkar inom Göteborgs-regionen med omnejd.

I över 25 år har vi hjälpt våra kunder inom
områdena nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnationer.

Kombinationen av att vi har samma kapacitet som de stora bolagen

samtidigt som vi har en relativt platt organisation gör oss till ett konkurrens-kraftigt

alternativ både på de mindre som de större entreprenaderna,

skillnaden är att Kållereds Bygg inte tar på sig flera stora entreprenader samtidigt.

 

Kållereds Bygg arbetar nästan uteslutande mot företag, 
kommuner och olika institutioner.
Som Privatperson är ni givetvis välkomna att höra
av er med en förfrågan till oss, vi hinner dock endast
med ett fåtal sådana projekt om året!


  • Hösten 2004 renoverades teatern invändigt av Kållereds Bygg AB

  • Under 2006 renoverades sjömagasinet av Kållereds Bygg AB. Bland annat byggdes en ny garderob, omklädningsrummen och köksrum rustades upp.