Vår historia

Mitt under lågkonjunkturen 1983 grundade Gunnar Ehrenborg Kållereds Bygg AB och lyckades med varsamhet och hårt arbete starta verksamheten trots de dåliga tiderna. Konjunkturerna går upp och ner och efter de goda åren i slutet av 80-talet inköptes några fastigheter för om- och nybyggnation vilket säkerställde de anställdas arbete. Senare startades Kållereds Fastighets AB och Kållereds Förvaltnings AB för att förvalta egna och andras fastigheter.

2a generationen:

2008 började Patrik Ehrenborg, Gunnars son, att arbeta heltid för företaget efter avslutad utbildning inom arbetsledning bygg.
2015  tog Patrik över som VD för Kållereds Bygg AB och ett generationsskifte påbörjades.

Sedan 2018 är koncernen splittrad och Kållereds Bygg AB drivs idag av Patrik Ehrenborg tillsammans med 3 st delägare.


  • 2009-2010 renoverades Göteborgs Lagerhus både invändigt och utvändigt av Kållereds Bygg AB

  • Södra Forsåkersgatan 39 är ett exempel på när Kållereds Bygg AB bygger nytt i gammal stil.