Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt
som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans
mellan människa, maskin och organisation.


Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap
om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.


Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär
avsedd skyddsutrustning när så krävs.


Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår
arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad
sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.


Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

 

  Arbetsmiljö