För framtiden...

Kållereds Bygg AB arbetar för framtiden.
Vi har under alla våra verksamma år haft både miljö- och produktkvalité i åtanke vid varje steg i byggprocessen.
Under 2010 tog vi steget mot att börja dokumentera detta på papper.

Vi är idag certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

  Kållereds Bygg AB, för framtiden med både miljö och kvalité i tankarna