För framtiden...

Kållereds Bygg AB arbetar för framtiden.
Vi har under alla våra verksamma år haft både miljö- och produktkvalité i åtanke vid varje steg i byggprocessen.
Under 2010 tog vi steget mot att börja dokumentera detta på papper.

Vi planerar att isocertifiera oss under 2011 mot både 9001 och 14001

  Kållereds Bygg AB, för framtiden med både miljö och kvalité i tankarna